Obchodní podmínky - Matrace - rošty - postele

Ráj matrací eshop - na úvodní stranu

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na eshopu www.rajmatraci.cz


 

Obecně

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

 

Dodací lhůty

 

Většinu zboží se pro Vás snažíme mít skladem. Dodací lhůta se pohybuje od tří pracovních dnů (zboží je skladem) až po 5 týdnů (zboží na objednávku), vyjímečně déle při objednání některých modelů nábytku (o aktuální dodací lhůtě budeme zákazníka neprodleně informovat). O dodací lhůtě Vaší objednávky budete vždy informováni emailem při obdržení potvrzení objednávky. 

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, výroba atypického rozměru zboží atd.

 

Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 dnů).

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Kontaktujte nás písemně s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

 

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu kamenné prodejny uvedenou v sekci kontakt nebo ZDE a to za následujících podmínek:

 • zboží nesmí být použité
 • je-li vrácené zboží použité, prodávající poníží navrácenou sumu o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • zboží musí být v originálním obalu
 • spolu se zbožím zašlete originál dokladu o koupi

Zboží posílejte pokud možno pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku!). Poštovné či přepravné při vrácení zboží hradí kupující.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14  dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Ochrana osobních údajů

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Respektujeme zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

 

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení "Záručního listu"), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.

 
 

Reklamační řád

 

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

 
 

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete na adresu kamenné prodejny provozovatele která je v sekci kontakt popř. ZDE, nebo ho dopravte do kamenného obchodu, kde jste zboží zakoupili.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 4. Reklamované zboží dostatečně zabalte, za škody vzniklé při přepravě k dodavateli nenese dodavatel odpovědnost a tyto nebudou zohledněny v rámci reklamace.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s pokyny pro užívání, které jsou součástí záručního listu nebo montážního návodu.
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídají parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (součást záručního listu apod.)
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (součást záručního listu apod.)
 6. Pokud zákazník reklamuje závadu, která je dána běžným opotřebením, viz. případy, které jsou popsány v podmínkách k použití apod.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tzn. fyzickým převzetím zboží. O způsobu řešení reklamace a termínu vyřízení budete vždy informováni emailem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOŠÍK PRÁZDNÝ


Email:  
Heslo:  
Poslat heslo    


 Vysoká postel s psacím stolem TOMMY
Vysoká postel včetně psacího stole a komod TOMMY
Cena s DPH od: 25546,- Kč

Postel STELLA
postel stella
Cena s DPH od: 8674,- Kč

Postel EMMA
ložnice postel EMMA
Cena s DPH od: 6746,- Kč
Vysoká postel s psacím stolem LOUIS
Vysoká postel včetně psacího stole a komod LOUIS
Cena s DPH od: 16851,- Kč

Postel EMMA
ložnice postel EMMA
Cena s DPH od: 6746,- Kč

Postel LUCA
Postel LUCA
Cena s DPH od: 6202,- Kč

Postel ULA
Postel ULA
Cena s DPH od: 7426,- Kč

Postel ELODIE
POSTEL ELODIE
Cena s DPH od: 7890,- Kč

Okolní obce

Naše kamenná prodejna je v blízké dojezdové vzdálenosti od obcí: Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Uherský Brod,
Veselí nad Moravou, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Brno, Moravký Krumlov, Blansko

  WAP RSS     Provozuje Ráj matrací s.r.o. Mapa webu | Zajímavé odkazy © 2010 - 2017 vytvořil  David-Studio.net